News

29

04-2017

SICCO đặt mục tiêu doanh thu gần 1.000 tỷ đồng năm 2017

Sau nhiều ngày chuẩn bị, sáng 28/04, Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Sông Đà 9 (SICCO) đã tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017. Ngay từ đầu giờ sáng, đông đảo các cổ đông đã có mặt tại văn phòng Công ty để làm thủ tục đăng ký tham dự đại hội. 

Ông Nguyễn Văn Thắng, một cổ đông của SICCO cho biết: Tôi từ Thái Bình lên tham dự đại hội cổ đông. Tôi tin rằng với những gì đã thực hiện trong thời gian qua, Công ty chúng ta sẽ có bước đột phá quan trọng trong năm 2017 và những năm sắp tới. Ông Đoàn Mạnh Quân, một cổ đông khác của SICCO cũng tin tưởng ‘Tôi thường xuyên cập nhật tình hình hoạt động của Công ty mình. Được biết trong thời gian tới chúng ta sẽ đảm nhận xây dựng một số dự án thủy điện với vai trò Tổng thầu EPC đây là sự trưởng thành và phát triển vượt bậc của Công ty, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của các Chủ đầu tư cũng như thị trường.

scidai_hoi_co_dong

 

Trước giờ khai mạc Đại hội, các cổ đông cũng trao đổi, bàn luận thành nhiều nhóm cả trong hội trường, phòng họp lớn lẫn hành lang Công ty.
Tại đại hội, ông Nguyễn Chính Đại - Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017. Đáng chú ý, trong bản kế hoạch của mình, Giám đốc SICCO đưa ra mức doanh thu mà Công ty phấn đấu đạt được trong năm 2017 là 930 tỷ đồng. Ngoài ra, Đại hội cũng thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2016; Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016 và dự toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017…

scidai_hoi_co_dong__1

Đặc biệt, cũng tại Đại hội thường niên 2017, 99,5% số cổ đông tham dự đã nhất trí đổi tên Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Sông Đà 9 (SICCO) thành Công ty Cổ phần SCI E&C (SCI E&C).

Các nội dung khác được Đại hội thông qua bao gồm ủy quyền cho HĐQT phê duyệt các dự án đầu tư, các dự án mua sắm tài sản của Công ty năm 2017, đồng thời phê duyệt phương án, hồ sơ thành lập, lựa chọn thời điểm đăng ký hoạt động Văn phòng đại diện có trụ sở trong nước hoặc nước ngoài để bảo đảm kịp thời và hiệu quả trong việc mở rộng, phát triển sản xuất kinh doanh… nhằm mục tiêu giá trị cổ tức SCI E&C ngày càng phát triển.

Back