News

21

04-2023

Đại hội đồng cổ đông 2023: Công ty Cổ phần SCI đặt mục tiêu doanh thu trên 2.389 tỷ đồng

Sáng ngày 21/04/2023, Công ty Cổ phần SCI (HNX: S99) tổ chức thành công Đại hội cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 với nhiều nội dung quan trọng được thông qua. Trong đó, việc đặt mục tiêu doanh thu 2.389 tỷ đồng và trả cổ tức 10% nhận được nhiều sự quan tâm của cổ đông và các nhà đầu tư.
 
8
Ông Nguyễn Công Hùng - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần SCI phát biểu khai mạc Đại hội.
Hoàn thành 99,6% kế hoạch doanh thu năm 2022
 
Theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán, doanh thu hợp nhất SCI Group chạm mốc gần 1.876 tỷ đồng, hoàn thành 99,6% kế hoạch, lợi nhuận trước thuế hơn 78 tỷ đồng, hoàn thành 70,3% kế hoạch.
 
Tại Đại hội, ông Nguyễn Công Hùng – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần SCI cho biết, trong bối cảnh tình hình kinh tế xã hội có nhiều biến động, HĐQT, Ban điều hành SCI Group và các đơn vị thành viên đã nỗ lực nâng cao năng lực thích ứng nội tại, tinh gọn bộ máy, tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án đang triển khai nhằm tiếp thêm niềm tin, uy tín với các đối tác, khách hàng cũng như giữ vững tốc độ phát triển của công ty. Bên cạnh đó, công ty cũng tích cực tìm kiếm các dự án tiềm năng trong và ngoài nước để đảm bảo kế hoạch SXKD cho năm tiếp theo.  
9
Ông Nguyễn Văn Phúc - Tổng Giám đốc SCI báo cáo kết quả SXKD 2022 và Kế hoạch SXKD 2023.
Trong năm 2022, SCI tăng vốn điều lệ thành công từ 524 tỷ đồng lên 854 tỷ đồng. Đối với sản xuất công nghiệp, công ty tiếp tục duy trì sản xuất ổn định tại nhà máy thủy điện Ca Nan 1 và Ca Nan 2 với doanh thu 135 tỷ đồng, đạt 112,5% kế hoạch. Trong lĩnh vực tư vấn, SCI Group hoàn thành công tác thiết kế FS giai đoạn 1 dự án điện gió Lạng Sơn, đưa vào sử dụng 5 cột đo gió cho các chủ đầu tư.
 
Về hoạt động đầu tư, công ty hoàn thành cơ bản đầu tư cụm 3 dự án nhà máy thủy điện tại Lai Châu với tổng số vốn đầu tư gần 1.720 tỷ đồng. Đối với mảng thi công xây lắp, dự án thủy điện Nam Sam 3 (Lào) do SCI làm tổng thầu EPC thi công vượt tiến độ nhiều hạng mục công trình; hoàn thành các gói thầu thi công trong dự án điện gió Hướng Linh 3, Hướng Linh 4 tại Quảng Trị.

Mục tiêu doanh thu hơn 2.389 tỷ đồng, chi trả cổ tức 10% năm 2023

Năm 2023, SCI tiếp tục những bước đi vững chắc theo định hướng phát triển dài hạn vào 4 lĩnh vực chính là: Đầu tư, tư vấn, thi công xây lắp và sản xuất công nghiệp. Công ty đặt mục tiêu kế hoạch hoạt động với tổng doanh thu hơn 2.389 tỷ đồng, tăng 27,4% so với kết quả năm 2022; lợi nhuận trước thuế gần 90 tỷ đồng, tỷ lệ chi trả cổ tức 10%.
 
Từ đầu năm 2023, các nhà máy thủy điện Nậm Lụm 1, Nậm Lụm 2 tại Lại Châu lần lượt hòa lưới điện đã đóng góp đang kể vào doanh thu và dòng tiền của SCI Group. Dự án Nhà máy thủy điện Nậm Xe dự kiến sẽ hòa lưới quốc gia vào Quý II/2023. Ngoài ra, tư vấn sẽ là một trong những lĩnh vực trọng tâm, chú trọng phát triển tại SCI Group trong thời gian tới. Năm 2023, công ty tiếp tục triển khai hoạt động tư vấn, thiết kế các dự án công ty đầu tư và làm tổng thầu EPC trong lĩnh vực hạ tầng và năng lượng tái tạo tại Việt Nam và Lào.

Đại hội đã biểu quyết và thông qua thành phần Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023-2027, gồm 6 thành viên: Ông Nguyễn Công Hùng, ông Nguyễn Văn Phúc, ông Đoàn Thế Anh, ông Kim Mạnh Hà, ông Ngô Vũ An, ông Hoàng Trọng Minh.
 
6
Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023-2027.

Bộ máy nhân sự mới mang đến kỳ vọng về những thay đổi có tính đột phá, toàn diện về mọi mặt, góp phần giúp SCI Group ngày càng vững mạnh, không ngừng gia tăng lợi ích cho cổ đông, khách hàng, đối tác. Kết thúc đại hội, toàn bộ các nội dung trình đại hội đã được các cổ đông thông qua với sự đồng thuận, thống nhất cao.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

10
Ông Ngô Vũ An - Thành viên HĐQT báo cáo hoạt động năm 2022 của Ủy ban Kiểm toán.
11
Ông Phan Dương Mạnh - Kế toán trưởng SCI giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

7
Back