News

15

05-2019

Công ty CP Tư vấn SCI (thuộc SCI Group) khẳng định là nhà tư vấn chuyên nghiệp cho các dự án điện gió.

Năng lượng gió được đánh giá là thân thiện nhất với môi trường và ít gây ảnh hưởng xấu về mặt xã hội. Đây là một trong những dạng năng lượng mang lại hiệu quả cao, nó có thể trở thành một trong những nguồn năng lượng chính cho các thế hệ tương lai. Ở Việt Nam, năng lượng gió đang được khuyến khích phát triển để góp phần bảo về mội trường. Ngoài điện mặt trời thì các dự án điện gió gần đây nhận được nhiều chính sách ưu đãi và được dự đoán sẽ phát triển mạnh trong tương lai.

Công ty CP Tư vấn SCI (thành viên của SCI Group) là một đơn vị tư vấn có đủ năng lực, kinh nghiệm và uy tín để cung cấp dịch vụ tư vấn cho các đối tượng khách hàng khác nhau như:

 • - Chủ đầu tư, đơn vị phát triển dự án
 • - Nhà thầu EPC
 • - Ngân hàng, tổ chức tài chính

diengio

Một dự án điện gió tại Quảng Trị, Việt Nam 

Các loại hình dịch vụ của SCI PMC trong lĩnh vực điện gió:

 • - Tư vấn lập hồ sơ quy hoạch dự án điện gió;
 • - Tư vấn lựa chọn vị trí lắp dựng trụ đo gió. Thiết kế, thi công lắp đặt các trụ đo gió theo tiêu chuẩn quốc tế IEC 61400;
 • - Lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công;
 • - Lập các báo cáo: đấu nối lưới điện, thỏa thuận SCADA, đo đếm điện năng, bảo vệ rơ le, PCCC;
 • - Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường;
 • - Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá thầu mua sắm thiết bị, vật tư, xây lắp trong nước và quốc tế;
 • - Tư vấn thẩm tra dự án;
 • - Tư vấn quản lý dự án;
 • - Tư vấn giám sát thi công xây dựng;

 

diengio_1

Cột đo gió do SCI PMC thực hiện tại Quảng Trị

Ở Việt Nam, SCI PMC đang là một nhà thầu có kinh nghiệm, uy tín trong việc tư vấn, khảo sát, thiết kế, xây dựng, lắp đặt và vận hành các trụ đo gió, trạm quan trắc gió có độ cao 100 m hoặc 120m theo tiêu chuẩn IEC và số liệu thu thập được các ngân hàng, tổ chức tài chính quốc tế chấp nhận. 
Tính đến 5/2019, SCI PMC đang triển khai 09 dự án điện gió ở các giai đoạn khác nhau: 

 • - Tư vấn bổ sung quy hoạch: 07 dự án
 • - Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi và thiết kế cơ sở: 07 dự án
 • - Tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường: 07 dự án
 • - Tư vấn thẩm tra hồ sơ mời thầu EPC: 09 dự án
 • - Thiết kế, thi công, lắp đặt,vận hành trụ đo gió: 09 dự án 

diengio_2
Cột đo gió do SCI PMC thực hiện tại Gia Lai

Các dự án SCI PMC đang triển khai: Gelex 1, Gelex 2, Gelex 3, SCI Tân Thành, SCI Hướng Việt, Hướng Phùng, Phú Thành Mỹ (tỉnh Quảng Trị); Ia Băng (Gia Lai); Ea Sol, Ea Tir (Đắk Lắk)… 

 

 

 

Back