Tin tức

31

03-2023

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần SCI E&C 2023: Đặt mục tiêu trả cổ tức 8%

Ngày 31/3/2023, Công ty Cổ phần SCI E&C (HNX: SCI) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo hình thức trực tuyến, thông qua báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023 của công ty.

Năm 2022, nền kinh tế toàn cầu tiếp tục phải đón nhận những ảnh hưởng tiêu cực trên hầu hết các ngành nghề do tác động của hậu dịch bệnh và một số sự kiện địa chính trị có tầm ảnh hưởng sâu rộng. Tuy nhiên, vượt qua các thách thức, Công ty Cổ phần SCI E&C (SCI E&C) đã nỗ lực để giữ vững thị phần, đảm bảo lợi ích cho cổ đông và đảm bảo thu nhập cũng như đời sống cho cán bộ công nhân viên (CBCNV).

IMG_8972
Đoàn Chủ tọa trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên SCI E&C.

Về cơ bản, trong năm 2022, SCI E&C đã hoàn thành các chỉ tiêu quan trọng theo kế hoạch SXKD đề ra từ đầu năm. Với mục tiêu phát triển bền vững, SCI E&C tập trung bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, thực thi tốt công tác quản lý doanh nghiệp, đạt hiệu quả về doanh thu và chi phí. Theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 đã công bố, công ty ghi nhận doanh số hơn 2.361 tỷ đồng, lợi nhuận đạt hơn 37,8 tỷ đồng và giá trị tiền về đạt hơn 2.617 tỷ đồng.

IMG_8951
Ông Phan Thanh Hải – Chủ tịch HĐQT SCI E&C giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

Trên vai trò Tổng thầu EPC các dự án về năng lượng, hạ tầng, SCI E&C ngày càng khẳng định năng lực và đạt được nhiều thành tựu tại các dự án bằng năng lực thiết bị thi công hùng hậu, nhân sự có chuyên môn, kinh nghiệm cao. Cụ thể: Hoàn thành và phát điện 2 Nhà thủy điện Nậm Lụm 1, Nậm Lụm 2 vào đầu năm 2023, dự kiến đưa Nhà máy thủy điện Nậm Xe vào vận hành vào Quý II/2023. Tại Lào, Dự án Nhà máy Thủy điện Nam Sam 3 đã vượt tiến độ thi công ở nhiều hạng mục, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn cam kết với Chủ đầu tư.

IMG_8981
Ông Lưu Minh Thành – Giấm đốc SCI E&C báo cáo kết quả SXKD 2022 và Kế hoạch SXKD 2023.

Năm 2023 được dự đoán vẫn sẽ là một năm với nhiều khó khăn và thách thức trước những ảnh hưởng bởi lãi suất ngân hàng neo cao dẫn đến việc khó tiếp cận các khoản tài trợ cũng như tình hình vĩ mô chung do hiệu ứng suy thoái kinh tế trên nhiều lĩnh vực. Điều này đòi hỏi Ban lãnh đạo phải có những quyết sách, chiến lược đúng đắn, phù hợp để đảm bảo quản lý có hiệu quả các dự án, công trình, giúp duy trì cũng như gia tăng lợi ích doanh nghiệp và lợi ích của cổ đông.

IMG_8939
Ông Nguyễn Quang Thiện – Thành viên độc lập HĐQT báo cáo hoạt động năm 2022 của Ủy ban Kiểm toán.

Chính vì vậy, SCI E&C suy xét khá thận trọng khi quyết định đặt ra mục tiêu kinh doanh năm 2023. Công ty dự kiến sẽ thực hiện nâng vốn điều lệ lên xấp xỉ 563 tỷ Đồng (tăng khoảng 308 tỷ Đồng so với vốn điều lệ hiện nay) thông qua hoạt động phát hành cổ phiếu, đặt mục tiêu doanh thu ở mức 2047 tỷ Đồng và chi trả cổ tức 8% cho các cổ đông. Trong năm 2023, SCI E&C tiếp tục chú trọng vào mảng cốt lõi là thi công xây lắp các dự án năng lượng tái tạo, hạ tầng. Tăng cường tìm kiếm các dự án mới tại Việt Nam cũng như mở rộng thị trường hoạt động tại khu vực Đông Nam Á.

IMG_8977
Đại hội đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Đại hội đã thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị với ông Nguyễn Văn Phúc và ông Nguyễn Công Hùng, đồng thời, bầu ông Lưu Minh Thành làm thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ mới.

Với với định hướng nhất quán, mục tiêu rõ ràng, chiến lược kinh doanh linh hoạt và năng lực quản trị, điều hành vượt trội của Ban lãnh đạo cùng với sự đoàn kết, quyết tâm cao của toàn thể đội ngũ CBCNV, SCI E&C tin tưởng và cam kết sẽ đạt được những mục tiêu đã đề ra, tiếp tục đưa công ty phát triển bền vững lên một tầm cao mới.

Quay lại