Video

SCI GROUP | Highlight lễ kỷ niệm 20 năm thành lập SCI
SCI Khát vọng xanh
Du lịch hè 2023: Vượt sóng vươn xa
Giới thiệu Nhà máy Thủy điện Nậm Xe
Khám phá Nhà máy Thủy điện Nậm Lụm 1 và Nậm Lụm 2
SCI 2022 - VƯỢT THỬ THÁCH, VỮNG THÀNH CÔNG
Đoàn cán bộ Bộ Năng lượng và Mỏ CHDCND Lào thăm SCI Group
Toàn cảnh NGÀY SCI 2022
SCI 19 NĂM VỮNG BƯỚC THÀNH CÔNG
THỦY ĐIỆN CA NAN - NIỀM TỰ HÀO CỦA NGƯỜI SCI
SCI NỖ LỰC VÌ LỢI ÍCH CHUNG CỦA CỘNG ĐỒNG
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN CA NAN 2 - BƯỚC CHUYỂN MÌNH CỦA SCI