Video

KHÁM PHÁ NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN NẬM LỤM 1 VÀ NẬM LỤM 2
SCI 2022 - VƯỢT THỬ THÁCH, VỮNG THÀNH CÔNG
Đoàn cán bộ Bộ Năng lượng và Mỏ CHDCND Lào thăm SCI Group
Toàn cảnh NGÀY SCI 2022
SCI 19 NĂM VỮNG BƯỚC THÀNH CÔNG
THỦY ĐIỆN CA NAN - NIỀM TỰ HÀO CỦA NGƯỜI SCI
SCI NỖ LỰC VÌ LỢI ÍCH CHUNG CỦA CỘNG ĐỒNG
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN CA NAN 2 - BƯỚC CHUYỂN MÌNH CỦA SCI
BẢN TIN THÁNG 4
TIỀM LỰC SCI - 15 NĂM HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
KỶ NIỆM 10 NĂM CỔ PHẦN HÓA SCI E&C
CHIẾN DỊCH 90 NGÀY ĐÊM THI CÔNG TRÊN ĐẬP CHÍNH THỦY ĐIỆN NAM SAM 3