Tin tức

05

06-2018

Tổng thầu đánh giá cao chất lượng thi công đường ống làm mát của SCI

Tại mỗi công trình xây dựng, việc đảm bảo chất lượng đòi hỏi sự tham gia phối hợp của nhiều đơn vị từ Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát, Tư vấn thiết kế đến Nhà thầu thi công. Là đơn vị thi công đóng vai trò quyết định đến chất lượng hạng mục, SCI luôn đặt việc quản lý, kiểm soát chất lượng công trình lên hàng đầu trong thi công dự án. Hạng mục Đường ống làm mát là một trong những hạng mục SCI thi công tại Dự án Nhà máy Nhiệt điện Long Phú 1.

sci_11

SCI thi công Hạng mục đường ống làm mát

Dự án Nhà máy Nhiệt điện Long Phú 1 có công suất 1.200MW do Tập đoàn dầu khí Quốc gia Việt Nam làm Chủ đầu tư và PTSC làm Tổng thầu. Qua các block đã hoàn thành của hạng mục Đường ống làm mát, SCI được Chủ đầu tư, Tổng thầu PTSC đánh giá cao về chất lượng thi công hạng mục. Theo chỉ huy trưởng Lê Trung Dũng, trước khi thi công SCI luôn xây dựng ban hành Quy trình kiểm soát chất lượng nội bộ cho các gói thầu phù hợp Quy trình quản lý chất lượng của Chủ đầu tư, Tổng thầu.

 Về công tác thi công: SCI tổ chức bộ máy cán bộ có nhiều kinh nghiệm, trình độ chuyên môn cao, đầu tư đầy đủ máy móc thiết bị thi công đảm bảo theo biện pháp thi công đã được Chủ đầu tư phê duyệt; công nhân kỹ thuật được đào tạo bài bản và luôn có trách nghiệm cao trong công việc. CBCNV SCI trên công trường luôn bám sát và giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh đồng thời rà soát, kiểm tra đánh giá vấn đề ảnh hưởng tới chất lượng công trình và tiến hành khắc phục ngay. Đặc biệt, cán bộ chịu trách nhiệm chính của Hạng mục phải kiểm tra hàng ngày và kịp thời phát hiện những vấn đề có nguy cơ ảnh hưởng tới chất lượng công trình, từ đó có biện pháp điều chỉnh khắc phục kịp thời.

 

sci_11

Các block còn lại của Hạng mục dự kiến hoàn thành vào tháng 12/2018 

Về công tác nghiệm thu: Công tác này được thực hiện chặt chẽ, bao gồm nghiệm thu nội bộ qua từng giai đoạn đảm bảo theo các chỉ dẫn kỹ thuật của dự án cũng như các tiêu chuẩn hiện hành phải được thực hiện trước khi trình Tư vấn giám sát và Tổng thầu, Chủ đầu tư.

Hạng mục đường ống làm mát được Tổng thầu PTSC của Dự án Nhà máy Nhiệt điện Long Phú 1 giao cho SCI thực hiện thi công từ tháng 04/2017. Với chiều dài hơn 1400m được phân chia thành 09 block nhỏ để triển khai thi công, hiện SCI đã thi công hoàn thiện block 2,3,6 và đang thi công các block còn lại bao gồm block 1, 4,5, 7,8, 9. CBCNV SCI tại Dự án nhiệt điện Long Phú 1 đang nỗ lực đẩy nhanh các block còn lại để kịp hoàn thành đúng cam kết với chủ đầu tư vào tháng 12/2018.

Hoàng Hải

 

Quay lại