Tin tức

10

02-2018

SCI họp tổng kết tình hình SXKD năm 2017 và triển khai kế hoạch năm 2018

Buổi họp diễn ra chiều 09/02/2018 tại trụ sở chính Công ty Cổ phần SCI với sự tham dự của các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban tổng giám đốc công ty, trưởng các phòng ban chức năng và giám đốc các đơn vị thành viên trong tổ hợp SCI.

Trong bản báo cáo tình hình SXKD của tổ hợp SCI năm 2017, TGĐ Công ty đã báo cáo cụ thể mục tiêu tiến độ với những công trình/dự án có sự tham gia của tổ hợp SCI. Trong đó, đặc biệt chú ý có việc hoàn thành quyết toán và bàn giao xây dựng kho Sotrans Phú Mỹ với Chủ đầu tư; hoàn thành thi công các hạng mục phun vẩy bê tông gia cố mái trạm nghiền, trạm trộn và hệ thống đường thi công vận hành bờ trái tại thủy điện Namtheun trên nước bạn Lào; đẩy nhanh tiến độ bàn giao hệ thống cửa dẫn nước và trạm bơm nước làm mát tại Nhà máy Nhiệt điện Long Phú 1;....

 

sci_16

TGĐ Lương Thanh Tùng báo cáo tại cuộc họp

Cũng trong năm 2017, hệ thống SCI đã tập trung thực hiện đầu tư, thi công dự án nhà máy thủy điện Ca Nan 1, Ca Nan 2 tại huyện Kỳ Sơn, Nghệ An. Trong đó có đẩy mạnh công tác thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị, hoàn thành các thủ tục cần thiết để phát điện dự án nhà máy thủy điện Ca Nan 2 (công suất 16MW ) vào tháng 3/2018 và dự án nhà máy thủy điện Ca Nan 1 (công suất 7MW ) vào cuối năm 2018. Ngoài ra Công ty cũng triển khai công tác chuẩn bị đầu tư cho các dự án thủy điện tại Tây Bắc như dự án thủy điện Mường Luân, Nậm Lụm, Nậm Xe, nghiên cứu đầu tư dự án nhà máy điện mặt trời ....

Không chỉ chú trọng mục tiêu, tiến độ công trình/dự án, Tổng Giám đốc cũng nêu các vấn đề trong công tác quản lý điều hành nhằm cải tiến và thay đổi cơ cấu tổ chức theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp. Những phương án nhằm xây dựng và phát triển thương hiệu công ty có chiều sâu, nâng cao vị thế của công ty trong lĩnh vực xây dựng và đầu tư năng lượng trên thị trường.

 

sci_17-1

Lãnh đạo Công ty kỳ vọng 1 năm mới thắng lợi với SCI

Trong năm 2018, SCI đặt mục tiêu trọng tâm là hoàn thành phát điện dự án nhà máy thủy điện Ca Nan 1, Ca Nan 2, khởi công xây dựng dự án nhà máy thủy điện Nậm Lụm 2 tại Lai Châu; xây dựng và phát triển Công ty CP Tư vấn SCI, Công ty CP SCI E&&C thành đơn vị mạnh. Các sản phẩm tư vấn và xây lắp của công ty đảm bảo hiệu quả, chất lượng, tiến độ đáp ứng thỏa mãn nhu cầu của các chủ đầu tư, tập trung trong việc phát triển thị trường xây lắp tại nước CHDCND Lào, các dự án sử dụng nguồn vốn FDI. Song song với việc thực hiện công tác sản xuất, công ty cũng tập trung hoàn thiện các quy chế, quy trình quản lý phục vụ trong việc quản lý điều hành trong toàn tổ hợp SCI.

 

Quay lại