Tin tức

17

09-2017

SCI E&C truyền thông về chương trình Kế hoạch xây dựng hệ thống quản lý Công ty

Ngày 16/09/2017 vừa qua, ông Nguyễn Chính Đại - Giám đốc Công ty đã tổ chức truyền thông về Kế hoạch xây dựng hệ thống quản lý SCI E&C giai đoạn 2017 - 2020 trước toàn thể cán bộ công nhân viên tại văn phòng Công ty.

Đây là nội dung truyền thông quan trọng để CBCNV nhận thức và nắm rõ các chương trình đang triển khai của Công ty và tăng cường sự gắn hết, đồng thuận trong toàn Công ty để cùng sớm hoàn thành các chương trình chiến lược nhằm nâng cao nặng lực của doanh nghiệp, tăng cường hiệu quả SXKD của toàn Công ty trong giai đoạn chuyển đổi theo định hướng chiến lược mới.

sci_truyen_thong_ke_hoach_quan_ly_1

CBCNV văn phòng tại buổi truyền thông về Kế hoạch xây dựng hệ thống quản lý Công ty

Trước khi đưa ra bản Kế hoạch hoạch định tổng thể, ông Nguyễn Chính Đại cũng đã chủ trì từ các tháng trước việc đào tạo nâng cao kiến thức nghiệp vụ quản lý. Đồng thời khảo sát lấy ý kiến đóng góp trong toàn bộ CBCNV để nắm bắt nhu cầu và mong muốn của CBCNV toàn Công ty cũng như các sáng kiến cho sự phát triển và chuyển đổi của Công ty với tỷ lệ tham gia đóng góp ý kiến của CBCNV lên đến 98%.

sci_truyen_thong_ke_hoach_quan_ly

Ông Đại nhấn mạnh: "Sự phát triển của Công ty dù trong giai đoạn nào cũng luôn phải duy trì và lan tỏa các giá trị cốt lõi, giá trị văn hóa mà Ban lãnh đạo Công ty đã dày công xây dựng và duy trì ngay từ khi thành lập cho đến nay".

 

Việc rà soát kiện toàn thêm hệ thống quản lý doanh nghiệp là yêu cầu bắt buộc trong mỗi thời kỳ phát triển, nhất là khi môi trường kinh doanh ngày càng cạnh tranh. Nếu muốn tồn tại và phát triển bền vững thì doanh nghiệp luôn phải nâng cao cả về năng lực cạnh tranh lẫn mức độ trưởng thành của hệ thống quản trị doanh nghiệp, hướng đến các thông lệ, chuẩn mực tiên tiến và phù hợp.SCI E&C đang kiện toàn bộ máy, phấn đấu trở thành doanh nghiệp hàng đầu châu Á trong việc thực hiện dự án năng lượng tái tạo, môi trường và hạ tầng góp phần tạo nên một xã hội văn minh, trường tồn.

 

Quay lại