Tin tức

02

05-2018

SCI E&C tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

Chiều ngày 27/04/2018, Công ty cổ phần SCI E&C (HNX: SCI) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018 nhằm thông qua kế hoạch kinh doanh năm và một số nội dung khác.

sci_31

Đoàn Chủ tịch giải đáp ý kiến của các cổ đông

Năm 2017 được xem là năm bản lề với nhiều dấu ấn của SCI E&C khi lần đầu tiên tổng giá trị sản xuất kinh doanh toàn Công ty đạt hơn 1.000 tỷ đồng. Theo báo cáo của Ban Giám đốc, việc Công ty mở rộng hoạt động sang nhiều lĩnh vực cùng việc thực hiện thi công nhiều dự án lớn đã giúp tổng giá trị sản xuất kinh doanh trong năm 2017 của SCI E&C là 1.039 tỷ đồng, đạt 112% kế hoạch đề ra; lợi nhuận trong năm là 19,2 tỷ đồng đạt 106,6%; Chi trả cổ tức 10% bằng cổ phiếu.

sci_32

SCI sẽ tham gia thực hiện các dự án tại các nước Đông Nam Á trong năm tới

Năm 2018, SCI E&C đặt mục tiêu tổng giá SXKD là 1.150 tỷ đồng, tăng trưởng 111 %; Doanh số là 1.258 tỷ đồng, tăng trưởng 132%, lợi nhuận 25 tỷ đồng cùng mức chi trả cổ tức dự kiến 8%. Ban lãnh đạo Công ty xác định tập trung hoàn thành tốt các Dự án có độ khó về kỹ thuật/quy mô lớn như công tác thi công bê tông đầm lăn (RCC) tại công trình thủy điện NamTheun 1 – Lào, thi công cửa nhận nước và móng kho than tại Nhiệt điện Long Phú 1, lắp đặt thiết bị và phát điện tại Công trình thủy điện Ca Nan 2… nhằm khẳng định rõ vị thế, thương hiệu của Công ty trong lĩnh vực thi công với vai trò Tổng thầu, Tổng thầu EPC.

 

sci_38

Cổ đông đánh giá cao hoạt động của HĐQT và Ban Giám đốc

Năm 2018, SCI E&C vẫn sẽ tập trung vào các dự án trọng điểm gồm Công trình nhà máy sản xuất ván gỗ MDF Bắc Giang; Công trình Điện mặt trời Gelex Ninh Thuận 50 MWp; Công trình Thủy điện Nậm Lụm 2, Nậm Lụm 1; Công trình Nhiệt điện Long Phú 1; Công trình thủy điện NamTheun 1; Công trình thủy điện Canan 1, 2. Ngoài ra, SCI E&C tiếp tục đẩy mạnh tìm kiếm các dự án lớn trong và ngoài nước, đặc biệt mở rộng tìm kiếm các dự án tại Lào và từng bước nghiên cứu, chuẩn bị tham gia thực hiện các dự án tại thị trường Campuchia và các nước trong khu vực Đông Nam Á.

 Một số hình ảnh tại Đại hội:

sci_36
sci_37
sci_34
sci_35
sci_33

 

 

Quay lại