Tin tức

11

09-2020

Lễ ký kết hợp đồng cung cấp thiết bị cơ điện và dịch vụ kỹ thuật cho thủy điện Nậm Xe

Vừa qua tại trụ sở văn phòng SCI, Công ty cổ phần SCI E&C – Tổng thầu EPC dự án thủy điện Nậm Xe và Voith Hydro Private Limited đã ký kết hợp đồng cung cấp thiết bị cơ điện đồng bộ và dịch vụ kỹ thuật cho dự án thủy điện Nậm Xe với công xuất lắp máy 20MW tại huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Đây là một trong những gói thầu chính của dự án.

z_fbbadeddadee_1

Theo hợp đồng, Voith Hydro Private Limited có trách nhiệm cung cấp thiết bị cơ điện đồng bộ và dịch vụ kỹ thuật cho dự án thủy điện Nậm Xe.

 Theo đánh giá của SCI, Voith Hydro Private Limited là đơn vị cung cấp thiết bị cơ điện dự án thủy điện uy tín, đã từng cung cấp thiết bị cho một số dự án hiện đang vận hành ổn định, hiệu quả tại Việt Nam, trong đó có cụm nhà máy thủy điện Canan 1 và Canan 2 do SCI làm chủ đầu tư và gần đây nhất là dự án thủy điện Nậm Lụm 2. Việc ký kết hợp đồng cung cấp thiết bị cơ điện đồng bộ và dịch vụ kỹ thuật đến thời điểm hiện tại bước đầu được đánh giá đáp ứng tiến độ chung của dự án với mục tiêu phát điện quý II/2022.

30_75

 

Theo hợp đồng, Voith Hydro Private Limited có trách nhiệm cung cấp thiết bị cơ điện đồng bộ và dịch vụ kỹ thuật cho dự án thủy điện Nậm Xe.

 Theo đánh giá của SCI, Voith Hydro Private Limited là đơn vị cung cấp thiết bị cơ điện dự án thủy điện uy tín, đã từng cung cấp thiết bị cho một số dự án hiện đang vận hành ổn định, hiệu quả tại Việt Nam, trong đó có cụm nhà máy thủy điện Canan 1 và Canan 2 do SCI làm chủ đầu tư và gần đây nhất là dự án thủy điện Nậm Lụm 2. Việc ký kết hợp đồng cung cấp thiết bị cơ điện đồng bộ và dịch vụ kỹ thuật đến thời điểm hiện tại bước đầu được đánh giá đáp ứng tiến độ chung của dự án với mục tiêu phát điện quý II/2022.

 

Quay lại