Tin tức

02

10-2023

Kiểm tra thí nghiệm mô hình thủy lực đập tràn Thủy điện Nậm Mô 2

Ngày 30/9 vừa qua, đại diện các bên liên quan gồm: Cục Quản lý An toàn Công nghiệp Năng lượng (DESM), Công ty TNHH Thủy điện Nậm Mô 2 (Chủ đầu tư), Tư vấn LJHC (Tư vấn Chủ đầu tư) và Tổng thầu SCI đã trực tiếp kiểm tra thí nghiệm mô hình thủy lực đập tràn thủy điện Nậm Mô 2 tại Phòng Thí nghiệm trọng điểm Quốc gia về động lực học sông biển thuộc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam.

Việc thí nghiệm mô hình thủy lực nhằm kiểm chứng các tính toán thiết kế từ đơn vị tư vấn SCI, để đưa ra phương án hợp lý nhất về mặt kỹ thuật đối với đập tràn của Thủy điện Nậm Mô 2. Tại buổi làm việc, đại diện DESM, Chủ đầu tư cũng như Tư vấn Chủ đầu tư đánh giá cao các tính toán/thiết kế, sự phối hợp thực hiện thí nghiệm chặt chẽ, đồng bộ và phương án thiết kế đập tràn tối ưu mà SCI đã đưa ra.

Một số hình ảnh tại buổi làm việc:

5d58a58c23b1f7efaea0
Đại diện đơn vị thí nghiệm báo cáo quá trình và kết quả thí nghiệm.Caption
MRO00658
Chuyên gia tư vấn của SCI trao đổi với Chủ đầu tư về kết quả báo cáo.

09c110fcebce3f9066df
MRO00687

Quay lại