Tin tức

22

01-2017

Hội nghị Tổng kết năm 2016 và triển khai kế hoạch năm 2017

Ngày 19 tháng 01 năm 2017, Công ty cổ phần SCI đã tổ chức Hội nghị Tổng kết năm 2016 và triển khai kế hoạch SXKD năm 2017.

Tham dự hội nghị có các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát, Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc và đại diện các Phòng/ban chức năng của Công ty.

Tại hội nghị, Tổng Giám đốc Công ty đã trình bày Báo cáo Tổng kết hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch năm 2017. Báo cáo nêu rõ: Năm 2016, SCI đã tiếp tục những bước đi vững vàng trên cơ sở định hướng phát triển dài hạn; Tập trung mạnh vào công tác triển khai thực hiện các dự án đầu tư, trong khi vẫn duy trì tốt công tác tiếp thị đấu thầu và thi công xây lắp.

30_18-1

Theo đó, Công ty đã ký và triển khai nhiều hợp đồng thi công xây dựng như: Kho Sotrans Phú Mỹ, Nhiệt điện Long Phú 1,…; Tiếp cận thị trường xây dựng tại Nước CHDCND Lào đã ký kết 03 Hợp đồng trị giá trên 5 triệu USD trong năm 2016.

Đối với hoạt động đầu tư: Đã có chuyển biến tích cực, tháo gỡ kịp thời các vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các dự án thủy điện Ca Nan 1&2; phấn đấu phát điện Dự án thủy điện Ca Nan 2 vào Quý 1 năm 2018, Dự án thủy điện Ca Nan 1 vào Quý III năm 2018. Đồng thời xúc tiến nghiên cứu và triển khai đầu tư một số dự án khác.

Hội nghị cũng nêu rõ mục tiêu tại từng dự án /công trình và các lĩnh vực khác, đồng thời phân tích nguyên nhân các khó khăn tồn tại, đề xuất các giải pháp triển khai, thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2017.

 

Quay lại