Tin tức

28

11-2023

Dự án Thủy điện Nậm Mô 2 phát động chiến dịch thi đua "60 ngày đêm hoàn thành công tác ngăn sông, dẫn dòng giai đoạn 1"

Với mục tiêu hoàn thành công tác ngăn sông, bắt đầu dẫn dòng giai đoạn 1 vào ngày 11/01/2024, SCI - Tổng thầu EPC dự án phát động chiến dịch thi đua từ ngày 12/11/2023 với các mục tiêu cụ thể như sau:
 
- Hoàn thành công tác gia cố hạng mục Hầm dẫn dòng L=160,13m
 
- Hoàn thành công tác đào hố móng đập tràn, hố xói và hạ lưu tràn với tổng khối lượng đất đá 526.000 m3, trong đó:
        + 286.000m3 đất
        + 240.000m3 đá
 
- Hoàn thành công tác lắp đặt cửa van hầm dẫn dòng và các hạng mục đảm bảo điều kiện dẫn dòng mùa kiệt năm 2024.
 

 

Ngoài vai trò mục tiêu hoàn thành một mốc thi công quan trọng trong tiến độ tổng thể của Dự án, chiến dịch còn là một hoạt động rất ý nghĩa, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả thi công Dự án. Đồng thời, chiến dịch giúp động viên cán bộ công nhân viên tại Dự án Nậm Mô 2 thêm đoàn kết, năng động, sáng tạo, hăng hái thi đua lao động sản xuất để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.
Quay lại