Tin tức

30

06-2017

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần SCI 2017

Ngày 26/06/2017, Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần SCI đã diễn ra tại Trụ sở Văn phòng Công ty – Tầng 3 tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Đại hội đã thông qua những kết quả đạt được trong năm 2016 và tiếp tục thực hiện tái cấu trúc doanh nghiệp theo kế hoạch. Năm 2016 Công ty tiếp tục thực hiện những công việc theo định hướng chiến lược trở thành một công ty chuyên về đầu tư và xây dựng hàng đầu tại Việt Nam.

dai_hoicd_3

Trong năm qua, SCI đã chuyển đổi hoạt động theo mô hình công ty mẹ-con để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tập trung triển khai thực hiện đầu tư các dự án thủy điện, nâng cao năng lực thi công xây lắp tại các công trình.
Đại hội ghi nhận sự nỗ lực và kết quả của Ban điều hành Công ty đã thực hiện theo đúng mục tiêu tái cấu trúc doanh nghiệp theo nghị quyết Đại hội. Bước đầu tạo dựng được thương hiệu, hình ảnh, uy tín với nhiều đối tác, góp phần tạo thêm sức mạnh cho Công ty.

dai_hoicd_2

Cổ đông nêu ý kiến về kế hoạch năm tới của SCI

Với mục tiêu phát triển trong lĩnh vực đầu tư năng lượng thủy điện, Công ty đang tìm kiếm được nhiều dự án thủy điện tiềm năng, dự kiến thực hiện đầu tư sẽ mang lại lợi ích dài hạn cho cổ đông. Với mục đích thu xếp vốn cho các dự án Công ty dự kiến đầu tư trong năm tới, Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của Công ty từ 388 tỷ đồng lên 518 tỷ đồng. Qua đó cũng thấy được sự tin tưởng của Cổ đông đối với định hướng đầu tư phát triển đúng đắn của doanh nghiệp.

 Các chỉ tiêu chính năm 2017 được Đại hội nhất trí thông qua:
+  Tổng giá trị SXKD: 1.049 tỷ đồng, tăng 137% so với năm 2016.
+  Tổng giá trị đầu tư: 737 tỷ đồng, tăng 149% so với năm 2016.
+  Tổng doanh số: 1.046 tỷ đồng, tăng 122% so với năm 2016.
+  Lợi nhuận trước thuế: 15,7 tỷ đồng, tăng 7% so với năm 2016.
+  Cổ tức: 7-10%
Một số hình ảnh tại đại hội:

dai_hoicd_3
dai_hoicd_6
dai_hoicd_4
dai_hoicd_5

 

 

Quay lại