Tin tức

30

06-2021

Công ty Cổ phần SCI tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2021 theo hình thức trực tuyến

Sáng ngày 30/6/2021, Đại hội đồng Cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần SCI  (Mã chứng khoán: S99) đã diễn ra theo hình thức trực tuyến tại trụ sở Văn phòng Công ty, Tầng 3, tháp C, tòa Golden Palace, Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

z_aaaacaecfcbd
Hình 1: Hình ảnh đoàn Chủ tịch tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Xuyên suốt Đại hội, các cổ đông tham gia theo dõi livestream được đã được nghe và biểu quyết thông qua những nội dung quan trọng như: Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021; Phân phối lợi nhuận năm 2020; Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn Điều lệ Công ty; Miễn nhiệm thành viên HĐQT do có đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2022. Đoàn chủ tịch cũng đã dành thời gian để trả lời các câu hỏi của cổ đông, ở Đại hội lần này câu hỏi của cổ đông quan tâm tập trung đến việc chi trả cổ tức, phát hành thêm cổ phiếu và định hướng kinh doanh năm 2021.

z_fabfbacbccf
Hình 2: Tổng giám đốc Nguyễn Văn Phúc phát biểu tại Đại hội

Năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021, dịch bệnh Covid 19 đã gây ra nhiều tác động tiêu cực đến tình hình kinh tế, xã hội. Trong bối cảnh chung, ngành xây dựng cũng chịu những ảnh hưởng không nhỏ. Đứng trước thách thức này, Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần SCI đã đưa ra các giải pháp phù hợp phòng ngừa rủi ro và đảm bảo hoạt động của Công ty không bị gián đoạn. Kết quả, tổng kết năm 2020, Công ty Cổ phần SCI đạt tổng giá trị sản xuất kinh doanh 1.971 tỉ đồng, tăng trưởng 29.5% so với năm 2019; doanh thu hợp nhất của SCI Group trong năm 2020 đạt hơn 1.654 tỷ đồng tăng 24.9% so với năm 2019. Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 315.8 tỷ đồng, tương đương 318.8 % so với kế hoạch và tăng 731.1% so với năm 2019. Năm 2021, SCI Group đặt mục tiêu kế hoạch hoạt động với tổng doanh thu 5.302 tỷ đồng, tăng 320% so với kết quả năm 2020. Song song với đó ĐHĐCĐ đã thông qua tờ trình về : “ Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ Công ty”. Theo đó, năm 2021, SCI sẽ phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty từ 524.267.230.000 đồng lên 854.555.570.000 đồng.

z_facdcccfbca
Hình 3: Chủ tịch HĐQT Nguyễn Công Hùng phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Công Hùng đã đưa ra định hướng hoạt động của HĐQT năm 2021, cụ thể: Công ty tích cực tìm kiếm các cơ hội đầu tư, tư vấn, xây lắp các ngành nghề, nền tảng là năng lượng tái tạo, môi trường và hạ tầng; bám sát mục tiêu phát điện các dự án điện gió trước 31/10/2021, công tác tư vấn, thi công xây dựng đáp ứng tiến độ, chất lượng các công trình đang thi công theo đúng cam kết với Chủ đầu tư. Đẩy mạnh xây dựng uy tín, thương hiệu Công ty. Bên cạnh việc triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh, truyền thông, phát triển thương hiệu, Hội đồng quản trị tiếp tục tập trung vào công tác quản trị nhân sự, đầu tư công nghệ thông tin, nâng cao quản trị rủi ro về pháp lý, kiểm soát nội bộ, không ngừng chỉ đạo Ban điều hành sát sao trong công tác bảo vệ môi trường, an toàn lao động.

z_bfedfbefcdc
Hình 4: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần SCI tại Đại hội

Đại hội cổ đông trực tuyến Công ty Cổ phần SCI năm 2021 kết thúc thành công lúc 11h30 ngày 30/06/2020 trong không khí trang trọng và tin tưởng, đảm bảo an toàn, giãn cách tối thiểu và tuân thủ các quy định phòng chống dịch Covid-19. Với lợi thế sẵn có, cùng tinh thần đoàn kết của lực lượng nhân sự trẻ, chất lượng cao, nhiệt huyết, sự tin tưởng, đồng hành của cổ đông, Công ty Cổ phần SCI đang từng bước hoàn thiện hơn nữa để trở thành Doanh nghiệp có vị thế trong nước và khu vực.

Quay lại