Tin tức

10

04-2023

Chuyên gia Tư vấn LJHC đến từ Pháp cùng Tư vấn SCI kiểm tra đánh giá công trường thủy điện Nam Sam 3

Từ ngày 07 đến ngày 08/4/2023, đoàn Chuyên gia Tư vấn LJHC đến từ Pháp gồm: Chuyên gia về địa chất, Chuyên gia về bê tông, Chuyên gia về đập đã có chuyến công tác kiểm tra, đánh giá công trường dự án thủy điện Nam Sam 3. Cùng tham gia kiểm tra công trường có đại diện Chủ đầu tư (Tập đoàn Phongsubthavy), đoàn Tư vấn LJHC giám sát tại hiện trường, cán bộ và chuyên gia tư vấn của SCI Group.

Đoàn công tác đã thực hiện kiểm tra điều kiện địa chất thực tế, tiến độ, chất lượng thi công tháp điều áp, khu vực nhà máy, đập chính RCC, đập tràn CVC, cửa nhận nước, hành lang trong thân đập RCC, phòng thí nghiệm tại khu đầu mối, chất lượng nõn khoan RCC trong thân đập, trạm nghiền, trạm trộn bê tông khu vực đầu mối. Các chuyên gia Pháp cũng như đại diện Chủ đầu tư đánh giá dự án có điều kiện địa chất tốt, công tác thi công của tổng thầu SCI Group đáp ứng yêu cầu về chất lượng và tiến độ. Đặc biệt, các chuyên gia người Pháp đánh giá cao về chất lượng bê tông RCC trên cơ cở các mẫu nõn khoan lấy từ thân đập chính. 

Trong chuyến công tác kiểm tra này, đoàn cũng đã có nhưng trao đổi chi tiết về chuyên môn nhằm tiếp tục phát huy chất lượng thi công công trình, với mục tiêu đưa dự án hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng. 

Một số hình ảnh kiểm tra công trường của đoàn công tác:

ok 3
Đoàn công tác kiểm tra hạng mục Tháp điều áp.
ok 7
Đoàn công tác kiểm tra hạng mục Đập chính RCC.
10
Kiểm tra mẫu nõn khoan RCC lấy từ thân đập chính.
OK 4
Kiểm tra hạng mục hành lang trong thân đập RCC và địa chất vai đập.
ok 6
Cuộc họp trao đổi sau khi kiểm tra thực địa các hạng mục của dự án.

3

Quay lại