scigroup

Đoàn cán bộ Bộ Năng lượng và Mỏ CHDCND Lào thăm SCI Group

Đoàn cán bộ Bộ Năng lượng và Mỏ CHDCND Lào thăm SCI Group

Oct 07, 2022 - Admin Admin> Tin công ty

Trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam từ 05 – 09/10, Đoàn cán bộ của Cục Quản lý An toàn Công nghiệp Năng lượng – Bộ Năng lượng và Mỏ CHDCND Lào do Cục trưởng Bouathep Malaykham dẫn đầu đã tới thăm và làm việc tại Công ty Cổ phần SCI (SCI Group).