bộ năng lượng và mỏ

Đoàn cán bộ Bộ Năng lượng và Mỏ CHDCND Lào thăm SCI Group

Đoàn cán bộ Bộ Năng lượng và Mỏ CHDCND Lào thăm SCI Group

Oct 07, 2022 - Admin Admin> Tin công ty

Trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam từ 05 – 09/10, Đoàn cán bộ của Cục Quản lý An toàn Công nghiệp Năng lượng – Bộ Năng lượng và Mỏ CHDCND Lào do Cục trưởng Bouathep Malaykham dẫn đầu đã tới thăm và làm việc tại Công ty Cổ phần SCI (SCI Group).