Nhà máy Thủy điện Namtheun 1

Nhà máy Thủy điện Namtheun 1

 • Chủ đầu tư

  Phonesack - Lào, Chaleun Sekong - Lào, EGCO - Thái, Điện lực Lào

 • Địa điểm xây dựng

  Tỉnh Bolikhamxay, CHND Lào

 • Thời gian thực hiện

  2017 - 2019

 • Quy mô

  650 MW

 • Công việc thực hiện

  Thi công trạm nghiền, trạm trộn, đường thi công; Bóc phủ, khai thác mỏ đá: 4.800.000 m3; Đào đắp, đắp dưng vai phải đập; Thi công đê quây thượng lưu, hạ lưu bằng bê tông đầm lăn; Khoan nổ, khai thác mỏ đá.

Nhà máy Thủy điện Namtheun 1
Nhà máy Thủy điện Namtheun 1
Nhà máy Thủy điện Namtheun 1
Nhà máy Thủy điện Namtheun 1
Nhà máy Thủy điện Namtheun 1
Nhà máy Thủy điện Namtheun 1
Quay lại