đập đầu mối

Hoàn thành Chiến dịch 90 ngày đêm thi công đập chính thủy điện Nậm Xe

Hoàn thành Chiến dịch 90 ngày đêm thi công đập chính thủy điện Nậm Xe

Feb 20, 2023 - Admin Admin> Tin công ty

Dự án thủy điện Nậm Xe đã hoàn thành Chiến dịch 90 ngày đêm thi công đập chính đảm bảo chất lượng và an toàn lao động trong suốt quá trình xây dựng.