Công ty Cổ phần SCI E&C
GIỚI THIỆU CHUNG

Công ty Cổ phần SCI E&C tiền thân là Công ty TNHH MTV Cơ khí và Sửa chữa Sông Đà 9. Năm 2010, SCI E&C chính thức được cổ phần hóa. Hiện nay, công ty tập trung vào hoạt động thi công xây lắp các công trình năng lượng và hạ tầng như:
- Công trình nhà máy Thủy điện, Nhiệt điện, Điện gió, Điện Mặt trời.
- Công trình hạ tầng, giao thông.
- Công trình đê, kè sông, biển.
Công ty Cổ phần SCI E&C không ngừng cải tiến và phát triển công nghệ nhằm đưa ra các giải pháp hiệu quả, đáng tin cậy và tiết kiệm hơn cho chủ đầu tư với phương châm "An toàn - Tiến độ - Chất lượng - Hiệu quả".

16

Năm kinh nghiệm

1.480 tỷ

Doanh thu năm 2023

768

Nhân sự

Hội đồng
quản trị

PHAN THANH HẢI

Chủ tịch Hội đồng quản trị

NGUYỄN CHÍNH ĐẠI

Phó Chủ tịch HĐQT

NGUYỄN TÀI SƠN

Thành viên HĐQT độc lập

LƯU MINH THÀNH

Thành viên HĐQT

NGUYỄN QUANG THIỆN

Thành viên độc lập HĐQT

Ban
Giám đốc

LƯU MINH THÀNH

Giám đốc

BÙI CHÍ GIANG

Phó Giám đốc

NGUYỄN CHÍ TUYỂN

Phó Giám đốc

NGUYỄN CÔNG HÒA

Phó Giám đốc

MAI THỊ VÂN ANH

Phó Giám đốc

SỐ LIỆU TÀI CHÍNH
Đơn vị: tỷ VNĐ
Nội dung 2021 2022 2023
Vốn điều lệ 254,098 254,098 254,098
Vốn chủ sở hữu 452,835 477,355 497,512
Tổng tài sản 2.131,1 1.527,7 1.835,040
Doanh thu 6.296,1 2.258,4 1.506,400
Lợi nhuận trước thuế 168,366 37,64 26,300
Quay lại