Công ty Cổ phần SCI
GIỚI THIỆU CHUNG

SCI là công ty cổ phần hoạt động trong các lĩnh vực đầu tư, tư vấn và xây lắp các dự án về năng lượng tái tạo (thủy điện, điện gió, điện mặt trời...) và hạ tầng kỹ thuật, công nghiệp, giao thông, các công trình trên sông trên biển.

20

NĂM KINH NGHIỆM

1.812 tỷ

TỔNG DOANH THU NĂM 2022

857

Tổng số Nhân sự

04

CÔNG TY THÀNH VIÊN

SỐ LIỆU TÀI CHÍNH
Đơn vị: tỷ VNĐ
Nội dung 2020 2021 2022
Vốn điều lệ 428,292 524,267 854,540
Vốn chủ sở hữu 2.029,76 1.063,84 1.451,52
Tổng tài sản 4.012,76 3.044,34 3.761,36
Doanh thu 1.068,62 6.451,44 1.875,79
Lợi nhuận sau thuế 315,863 211,68 78,76
Quay lại