Nhà máy Thủy điện Sơn La

Nhà máy Thủy điện Sơn La

 • Chủ đầu tư

  Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN)

 • Địa điểm xây dựng

  Huyện Mường La, tỉnh Sơn La

 • Thời gian thực hiện

  2004 - 2010

 • Quy mô

  2.400 Mw

 • Công việc thực hiện

  Bóc phủ, khai thác mỏ đá

Quay lại