Nhà máy Thủy điện Lai Châu

Nhà máy Thủy điện Lai Châu

 • Chủ đầu tư

  Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN)

 • Địa điểm xây dựng

  Huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu

 • Thời gian thực hiện

  2010 - 2013

 • Quy mô

  1.200 MW

 • Công việc thực hiện

  Bóc phủ, khai thác mỏ đá

Quay lại