Nhà máy Thủy điện Ca Nan 1

Nhà máy Thủy điện Ca Nan 1

 • Chủ đầu tư

  Công ty Cổ phần SCI Nghệ An

 • Địa điểm xây dựng

  Huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An

 • Thời gian thực hiện

  2016 - 2018

 • Quy mô

  7 MW

 • Công việc thực hiện

  Tổng thầu EPC: Tư vấn thiết kế và thi công xây lắp toàn bộ dự án.

Nhà máy Thủy điện Ca Nan 1
Nhà máy Thủy điện Ca Nan 1
Nhà máy Thủy điện Ca Nan 1
Nhà máy Thủy điện Ca Nan 1
Nhà máy Thủy điện Ca Nan 1
Quay lại