Nhà máy điện gió Hướng Linh 3

Nhà máy điện gió Hướng Linh 3

 • Chủ đầu tư

  Công ty Cổ phần Điện gió Hướng Linh 3

 • Địa điểm xây dựng

  Huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị

 • Thời gian thực hiện

  07/2021 - 11/2022

 • Quy mô

  30 MW

 • Công việc thực hiện

  Xây dựng đường dây 110kV đấu nối

Nhà máy điện gió Hướng Linh 3
Nhà máy điện gió Hướng Linh 3
Quay lại