Nhà máy thủy điện Nậm Xe

Nhà máy thủy điện Nậm Xe

 • Chủ đầu tư

  Công ty Cổ phần SCI Lai Châu

 • Địa điểm xây dựng

  Huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu

 • Thời gian thực hiện

  2021 - 2023

 • Quy mô

  20 MW

 • Công việc thực hiện

  Tổng thầu EPC: Tư vấn thiết kế, thi công xây lắp toàn bộ dự án.

Nhà máy thủy điện Nậm Xe
Nhà máy thủy điện Nậm Xe
Nhà máy thủy điện Nậm Xe
Nhà máy thủy điện Nậm Xe
Nhà máy thủy điện Nậm Xe
Nhà máy thủy điện Nậm Xe
Nhà máy thủy điện Nậm Xe
Quay lại