Nhà máy thủy điện Nậm Lụm 2

Nhà máy thủy điện Nậm Lụm 2

 • Chủ đầu tư

  Công ty Cổ phần SCI Lai Châu

 • Địa điểm xây dựng

  Huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu

 • Thời gian thực hiện

  2021 - 2022

 • Quy mô

  18 MW

 • Công việc thực hiện

  Tổng thầu EPC: Tư vấn thiết kế, thi công xây lắp toàn bộ dự án

Nhà máy thủy điện Nậm Lụm 2
Nhà máy thủy điện Nậm Lụm 2
Nhà máy thủy điện Nậm Lụm 2
Nhà máy thủy điện Nậm Lụm 2
Nhà máy thủy điện Nậm Lụm 2
Nhà máy thủy điện Nậm Lụm 2
Quay lại