Nhà máy thủy điện Nậm Lụm 1

Nhà máy thủy điện Nậm Lụm 1

 • Chủ đầu tư

  Công ty Cổ phần SCI Lai Châu

 • Địa điểm xây dựng

  Huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu

 • Thời gian thực hiện

  2019 - 2022

 • Quy mô

  8 MW

 • Công việc thực hiện

  Tổng thầu EPC: Tư vấn thiết kế, thi công xây lắp toàn bộ dự án

Nhà máy thủy điện Nậm Lụm 1
Nhà máy thủy điện Nậm Lụm 1
Nhà máy thủy điện Nậm Lụm 1
Nhà máy thủy điện Nậm Lụm 1
Nhà máy thủy điện Nậm Lụm 1
Nhà máy thủy điện Nậm Lụm 1
Nhà máy thủy điện Nậm Lụm 1
Quay lại