Nhà máy Thủy điện Ca Nan 2

Nhà máy Thủy điện Ca Nan 2

 • Chủ đầu tư

  Công ty Cổ phần SCI Nghệ An

 • Địa điểm xây dựng

  Huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An

 • Thời gian thực hiện

  2016-2018

 • Quy mô

  16 MW

 • Công việc thực hiện

  Tổng thầu EPC: Tư vấn thiết kế và thi công xây lắp toàn bộ dự án

Nhà máy Thủy điện Ca Nan 2
Nhà máy Thủy điện Ca Nan 2
Nhà máy Thủy điện Ca Nan 2
Nhà máy Thủy điện Ca Nan 2
Quay lại