Nhà máy điện gió Hướng Phùng 2, Hướng Phùng 3

Nhà máy điện gió Hướng Phùng 2, Hướng Phùng 3

 • Chủ đầu tư

  Công ty TNHH Điện gió Hướng Phùng

 • Địa điểm xây dựng

  Huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị

 • Thời gian thực hiện

  2020 - 2021

 • Quy mô

  50 MW

 • Công việc thực hiện

  Tổng thầu EPC: Tư vấn thiết kế, thi công xây lắp toàn bộ dự án, vận chuyển thiết bị.

Nhà máy điện gió Hướng Phùng 2, Hướng Phùng 3
Quay lại