Nhà máy điện gió Hướng Linh 7

Nhà máy điện gió Hướng Linh 7

 • Chủ đầu tư

  Công ty Cổ Phần Điện gió Hướng Linh 7

 • Địa điểm xây dựng

  Huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị

 • Thời gian thực hiện

  2020 - 2021

 • Quy mô

  30 MW

 • Công việc thực hiện

  Tổng thầu EPC

Nhà máy điện gió Hướng Linh 7
Nhà máy điện gió Hướng Linh 7
Nhà máy điện gió Hướng Linh 7
Nhà máy điện gió Hướng Linh 7
Nhà máy điện gió Hướng Linh 7
Nhà máy điện gió Hướng Linh 7
Quay lại