Dự án cải tạo, nạo vét kè bảo vệ Nhật Tân đoạn Sông Hồng

Dự án cải tạo, nạo vét kè bảo vệ Nhật Tân đoạn Sông Hồng

 • Chủ đầu tư

  Ban quản lý các dự án đường thủy nội địa phía Bắc, Bộ Giao thông - Vận tải

 • Địa điểm xây dựng

  Huyện Đông Anh, Hà Nội

 • Thời gian thực hiện

  2012 - 2014

 • Quy mô

  800m

 • Công việc thực hiện

  Nhà thầu phụ thi công: Cải tạo, nạo vét, kè chỉnh trị, kè bảo vệ bờ khu vực bãi Nhật Tân đoạn Sông Hồng; Sản xuất và đóng cọc cừ bê tông dự ứng lực SW-500B.

Dự án cải tạo, nạo vét kè bảo vệ Nhật Tân đoạn Sông Hồng
Quay lại