Kho Sotrans Phú Mỹ

Kho Sotrans Phú Mỹ

 • Chủ đầu tư

  Công ty Cổ phần kho vận miền Nam

 • Địa điểm xây dựng

  Huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

 • Thời gian thực hiện

  2016 - 2017

 • Công việc thực hiện

  Nhà kho số 7, Nhà kho số 2, Trạm cân xe số 1, Nhà phụ trợ, Nhà Văn phòng; Nhà bảo vệ và cổng, Nhà xe 01; Tường rào; Hố rửa xe 01, Hạ tầng kỹ thuật, Hệ thống cơ điện (M&E).

Kho Sotrans Phú Mỹ
Kho Sotrans Phú Mỹ
Kho Sotrans Phú Mỹ
Kho Sotrans Phú Mỹ
Kho Sotrans Phú Mỹ
Quay lại