Nhà máy điện gió Hướng Linh 4

Nhà máy điện gió Hướng Linh 4

 • Chủ đầu tư

  Công ty Cổ phần điện gió Hướng Linh 4

 • Địa điểm xây dựng

  Huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị

 • Thời gian thực hiện

  07/2021 - 11/2022

 • Quy mô

  30MW

 • Công việc thực hiện

  Thiết kế bản vẽ thi công, thi công toàn bộ phần xây dựng.

Quay lại