Ông
Nguyễn Việt Anh
Chủ tịch - Ủy ban Kiểm toán

Tốt nghiệp Cử nhân Kinh tế của Đại học Kinh tế Quốc dân, ông có trên 12 năm kinh nghiệm trong mảng Kiểm toán. Ông từng là Trợ lý Kiểm toán, Kế toán trưởng, Chủ nhiệm Kiểm toán của nhiều doanh nghiệp lớn.