Công ty CP Tư vấn SCI (thuộc SCI Group) khẳng định là nhà tư vấn chuyên nghiệp cho các dự án điện gió

Công ty CP Tư vấn SCI (thuộc SCI Group) khẳng định là nhà tư vấn chuyên nghiệp cho các dự án điện gió

15/05/2019
1104 Lượt xem

Năng lượng gió trên thế giới đang được khuyến khích phát triển để góp phần bảo vệ môi trường chung. Các dự án điện năng lượng gió gần đây nhận được nhiều ưu đãi, có điều kiện phát triển. Công ty cổ phần Tư vấn SCI (thành viên của SCI Group) là một đơn vị tư vấn có đủ năng lực và kinh nghiệm để cung cấp dịch vụ tư vấn cho các đối tượng khách hàng khác nhau như:

 • - Chủ đầu tư, đơn vị phát triển dự án
 • - Nhà thầu EPC
 • - Ngân hàng, tổ chức tài chính

Dự án điện gió trên đất liền

Dự án điện gió trên biển

Về các dự án điện gió các loại hình dịch vụ của SCI PMC trong lĩnh vực này là:

 • - Tư vấn đầu tư (xác định cơ hội đầu tư, địa điểm đầu tư, các thủ tục pháp lý).
 • - Lập hồ sơ quy hoạch hoặc bổ sung quy hoạch phát triển điện gió.
 • - Tư vấn thiết kế, xây dựng, lắp đặt các trụ đo gió, quan trắc gió.
 • - Khảo sát, điều tra số liệu cơ bản, khảo sát kỹ thuật.
 • - Lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, thiết kế chi tiết, lập dự toán, tổng mức đầu tư.
 • - Tính toán sản lượng điện năng (AEP).
 • - Lập các báo cáo: đấu nối lưới điện, đấu nối SCADA, đo đếm điện năng, bảo vệ rơ le, PCCC...
 • - Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (EIA).
 • - Lập kế hoạch bồi thường, tái định cư và phương án đền bù để thu hồi đất.
 • - Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, tổ chức đấu thầu và đánh giá thầu mua sắm thiết bị, vật tư, xây lắp trong nước và quốc tế.
 • - Tư vấn thẩm tra dự án.
 • - Tư vấn quản lý dự án.
 • - Tư vấn giám sát thi công xây dựng.

Cột đo gió do SCI PMC thực hiện tại Quảng Trị

SCI PMC là một nhà thầu có kinh nghiệm trong việc tư vấn, khảo sát, thiết kế, xây dựng, lắp đặt và vận hành (EPC + O&M ) các trụ đo gió, trạm quan trắc gió có độ cao 100 m hoặc 120m theo tiêu chuẩn IEC và số liệu thu thập được các ngân hàng, tổ chức tài chính quốc tế chấp nhận. 
Tính đến nay (5/2019), SCI PMC đã triển khai công tác tư vấn kỹ thuật cho hơn 09 dự án điện gió quy mô nối lưới ở các giai đoạn khác nhau: 

 • - Tư vấn bổ sung quy hoạch: 07 dự án
 • - Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi và thiết kế cơ sở: 07 dự án
 • - Tư vấn lập Thiết kế kỹ thuật và Thiết kế bản vẽ thi công: 02 dự án
 • - Tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường: 07 dự án
 • - Tư vấn thẩm tra hồ sơ mời thầu EPC: 09 dự án
 • - Thiết kế, thi công, lắp đặt,vận hành trụ đo gió: 09 dự án 

 


Cột đo gió do SCI PMC thực hiện tại Gia Lai

Các dự án SCI PMC đang triển khai: Gelex 1, Gelex 2, Gelex 3, SCI Tân Thành, SCI Hướng Việt, Hướng Phùng, Phú Thành Mỹ (tỉnh Quảng Trị); Ia Băng (Gia Lai); Ea Sol, Ea Tir (Đắk Lắk)…