Ứ thừa điện gió, điện mặt trời: Lỗi tại quy hoạch

10/05/2021 20 Lượt xem

Vì lượng điện năng lượng tái tạo tăng cao cho nên EVN đã giảm huy động các nguồn điện truyền thống như điện than, khí, thủy điện, đặc biệt lượng điện...

Giá thép tăng cao do đâu?

10/05/2021 4 Lượt xem

Xu hướng diễn biến giá cả nguyên liệu và thép thành phẩm trên thế giới trong năm 2021 sẽ có nhiều biến động, có thể sẽ thiết lập một mặt bằng giá mới...

Quốc tế khuyến nghị Việt Nam tăng 3-5 lần công suất quy hoạch điện gió để hút vốn đầu tư

09/05/2021 7 Lượt xem

Theo Dự thảo Quy hoạch điện VIII, đến năm 2030 công suất điện gió ngoài khơi đạt từ 2-3 GW. Tuy nhiên, theo khuyến nghị của các tổ chức quốc tế, Việt...

Doanh nghiệp năng lượng bất lực vì “Giấy phép hoạt động điện lực”?

08/05/2021 7 Lượt xem

Giấy phép hoạt động điện lực không phải giấy phép kinh doanh và ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Tuy nhiên, nếu không có giấy phép này doanh...