"SÁNG KIẾN SCI 2022" – khởi nguồn cảm hứng say mê lao động

"SÁNG KIẾN SCI 2022" – khởi nguồn cảm hứng say mê lao động

05/07/2022
378 Lượt xem

Vào dịp thành lập SCI Group, ngày 19/08 hàng năm, Ban Truyền thông Công ty tổ chức phát động phong trào SÁNG KIẾN SCI. Chương trình đã thu hút sự chú ý của đông đảo CBCNV, người lao động không chỉ bởi kích thích tình yêu ngành, yêu nghề, thể hiện sự say mê công việc mà còn góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và làm lợi cho SCI Group của mỗi cá nhân.

SÁNG KIẾN SCI năm nay hứa hẹn sẽ tập trung nhiều ý tưởng hấp dẫn bắt nguồn từ lao động thực tiễn của CBCNV.

Nội dung phong trào SÁNG KIẾN SCI 2022:

1. Phạm vi:

Phân loại

Nội dung đề tài

Loại 1

Các sáng kiến về quy trình thực hiện công việc: rút ngắn thời gian, tiết kiệm chi phí, giảm xung đột;

Loại 2

Các sáng kiến, ý tưởng về chuyên môn kỹ thuật: rút ngắn thời gian, tiết kiệm chi phí, chất lượng;

Loại 3

Các sáng kiến, ý tưởng về xây dựng môi trường làm việc, phát triển văn hóa doanh nghiệp;

Loại 4

Các sáng kiến, ý tưởng về kinh doanh;

Loại 5

Các sáng kiến, ý tưởng về truyền thông, quảng bá thương hiệu.

2. Đối tượng tham gia:

- Toàn bộ cán bộ nhân viên trong hệ thống SCI Group;

- Các thành viên Hội đồng đánh giá;

3. Thời gian dự thi:

- Phát động, tổ chức thông tin về phong trào: Từ 05/07 - 15/08.

- Thời hạn nhận sáng kiến, ý tưởng: Từ 05/07 - 15/08 (40 ngày).

- Tổ chức lựa chọn sơ loại, đánh giá, công bố kết quả: dự kiến ngày 16-18/08 (03 ngày).

 - Ngày dự kiến trao giải: 19/08 (ngày thành lập SCI Group).

4. Cách đánh giá, xếp loại :

4.1 Cách đánh giá: Tất cả các đề tài sẽ được Hội đồng đánh giá sơ bộ để chọn những đề tài tiêu biểu vào vòng đánh giá xếp loại theo thang điểm tối đa 100 được quy định như sau:

- Về nội dung (đạt tối đa 90 điểm) gồm :

  •  Tính sáng tạo (10 điểm): sự táo bạo, chưa từng áp dụng trong Công ty hoặc các đối thủ;
  • Tính ứng dụng thực tiễn (30 điểm): có khả năng ứng dụng thực tiễn, dễ hiểu và có thể ứng dụng một cách dễ dàng và đại trà trong Công ty và dễ đạt được kết quả khả quan;
  • Tính hiệu quả (50 điểm): trực tiếp hoặc gián tiếp đem lại hiệu quả trong các hoạt động SXKD của Công ty;

Về hình thức trình bày (đạt tối đa 10 điểm): trình bày đúng bố cục, diễn đạt rõ ràng, dễ hiểu, chuyên nghiệp;

4.2 Xếp loại:

Các đề tài sẽ được hội đồng đánh giá, xếp loại theo 4 loại gồm: xuất sắc, tốt, khá và trung bình. Việc xếp loại đề tài được áp dụng theo tiêu chuẩn sau :

Loại xuất sắc: 90-100 điểm

Loại tốt: 80-90 điểm

Loại khá: 70-80 điểm

Loại trung bình: 60-70 điểm

5. Cơ cấu giải thưởng:

Giải

Giải Nhất

Giải Nhì

Giải Ba

Giải Khuyến khích

Xếp loại

Xuất sắc

Tốt

Khá

Trung bình

Hình thức thưởng

Tiền + bằng khen

Tiền + bằng khen

Tiền + bằng khen

Tiền +bằng khen

 

 

 

 

 

                                             (Mức tiền thưởng sẽ được đánh giá dựa trên tính ứng dụng của đề tài)

Đề tài tham dự SÁNG KIẾN SCI 2022 gửi về email: truyenthong@scigroup.vn/zalo:0987532968

Biểu mẫu cuộc thi

Tiêu chí đánh giá đề tài loại 1

Tiêu chí đánh giá đề tài Loại 2

Tiêu chí đánh giá đề tài Loại 3

Tiêu chí đánh giá đề tài Loại 4

Tiêu chí đánh giá đề tài Loại 5