Đoàn cán bộ Bộ Năng lượng và Mỏ CHDCND Lào thăm SCI Group

Đoàn cán bộ Bộ Năng lượng và Mỏ CHDCND Lào thăm SCI Group

SCI 19 năm Vững bước thành công

SCI 19 năm Vững bước thành công

BẢN TIN SCI THÁNG 5

BẢN TIN SCI THÁNG 5

Người SCI: Kết sức mạnh - Nối thành công

Người SCI: Kết sức mạnh - Nối thành công

Bản tin tháng 4

Bản tin tháng 4

Chiến dịch 90 ngày đêm thi công trên đập chính thủy điện Nam Sam 3

Chiến dịch 90 ngày đêm thi công trên đập chính thủy điện Nam Sam 3

Kỷ niệm 10 năm cổ phần hóa SCI E&C

Kỷ niệm 10 năm cổ phần hóa SCI E&C

Tiềm lực SCI - 15 năm hình thành và phát triển

Tiềm lực SCI - 15 năm hình thành và phát triển

Nhà máy thủy điện Ca Nan 2 - Bước chuyển mình của SCI

Nhà máy thủy điện Ca Nan 2 - Bước chuyển mình của SCI

Cán bộ công nhân viên SCI thi công trên công trường Long Phú

Cán bộ công nhân viên SCI thi công trên công trường Long Phú

Chi nhánh SCI E&C - nhà thầu xây dựng uy tín các tỉnh  miền Nam

Chi nhánh SCI E&C - nhà thầu xây dựng uy tín các tỉnh miền Nam

Màn tiếp sức 'cực sung' của anh em đội Ca Nan

Màn tiếp sức 'cực sung' của anh em đội Ca Nan

12