Kỷ niệm 10 năm cổ phần hóa SCI E&C

Kỷ niệm 10 năm cổ phần hóa SCI E&C

Tiềm lực SCI - 15 năm hình thành và phát triển

Tiềm lực SCI - 15 năm hình thành và phát triển

Nhà máy thủy điện Ca Nan 2 - Bước chuyển mình của SCI

Nhà máy thủy điện Ca Nan 2 - Bước chuyển mình của SCI

Chi nhánh SCI E&C - nhà thầu xây dựng uy tín các tỉnh  miền Nam

Chi nhánh SCI E&C - nhà thầu xây dựng uy tín các tỉnh miền Nam

Màn tiếp sức 'cực sung' của anh em đội Ca Nan

Màn tiếp sức 'cực sung' của anh em đội Ca Nan

SCI nỗ lực vì lợi ích chung của cộng đồng

SCI nỗ lực vì lợi ích chung của cộng đồng

Thủy điện Ca Nan - niềm tự hào của người SCI

Thủy điện Ca Nan - niềm tự hào của người SCI