CẦN TRỤC THÁP
Thông số kỹ thuật: 20 ton
Số lượng: 2
Xuất xứ: Japan
CẨU BÁNH LỐP
Thông số kỹ thuật:
Số lượng: 4
Xuất xứ: China