MÁY LU RUNG
Thông số kỹ thuật: 26 ton - 32 ton
Số lượng: 07
Xuất xứ: Japan
MÁY SAN
Thông số kỹ thuật: 90 - 110CV
Số lượng: 5
Xuất xứ:
MÁY LU TĨNH
Thông số kỹ thuật: 9 - 20 ton
Số lượng: 05
Xuất xứ: Japan
MÁY ỦI
Thông số kỹ thuật: 170 - 200CV
Số lượng: 14
Xuất xứ: China, Japan