MÁY LU RUNG
Thông số kỹ thuật: 26 ton - 32 ton
Số lượng: 9
Xuất xứ: Japan
MÁY SAN
Thông số kỹ thuật: 90 - 110CV
Số lượng: 3
Xuất xứ: Japan
MÁY ỦI
Thông số kỹ thuật: 170 - 200CV
Số lượng: 16
Xuất xứ: China, Japan, US