Thủy điện Bản Vẽ

Thủy điện Bản Vẽ

Chủ đầu tư: Tập đoàn điện lực Việt Nam EVN
Địa điểm: Xã Yên Na, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An
Thời gian: 2005 – 2009
Công việc thực hiện:

Các hạng mục san nền; đường vận hành, đường phục vụ thi công, phụ trợ và lán trại.

Tổng mức đầu tư: 5.700 tỷ đồng

Công suất: 320 MW