Nhà máy Thủy điện Sesan 4

Nhà máy Thủy điện Sesan 4

Chủ đầu tư: Tập đoàn điện lực Việt Nam EVN
Địa điểm: Trên sông Sê San thuộc tỉnh Kon Tum và Gia Lai
Thời gian: 2004 – 2010
Công việc thực hiện:

Các hạng mục san nền; đường vận hành, đường phục vụ thi công, phụ trợ và lán trại
Nhà máy Thủy điện Sesan 4 có tổng công suất 360 MW với tổng mức đầu tư 5.800 tỷ đồng.