Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 2

Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 2

Chủ đầu tư: Tập đoàn AES (Mỹ)
Địa điểm: Thị xã Cẩm Phả, Quảng Ninh
Thời gian: 2011 - 2015
Công việc thực hiện: Thi công cơ sở phụ trợ, lán trại.
Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 2 có tổng công suất 1.240MW với tổng vốn đầu tư 2,1 tỷ USD.