Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 2

Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 2

Chủ đầu tư: Tập đoàn AES (Mỹ)
Địa điểm: Thị xã Cẩm Phả, Quảng Ninh
Thời gian: 2011 - 2015
Công việc thực hiện:

Thi công cơ sở phụ trợ, lán trại

Tổng mức đầu tư: 2,1  tỷ USD

Tổng công suất lắp máy: 1200MW