Dự án thủy điện Xekaman 1

Dự án thủy điện Xekaman 1

Chủ đầu tư: Công ty CP Phát triển điện Việt Lào - TCT Sông Đà
Địa điểm: H. Sanxai, Tỉnh Attapeu, CHDCND Lào
Thời gian: 2011 - 2016
Công việc thực hiện:

Các hạng mục san nền; đường vận hành, đường phục vụ thi công, phụ trợ và lán trại.

Tổng công suất: 322 MW