Dự án Nhà máy nước Nghi Xuân

Dự án Nhà máy nước Nghi Xuân

Chủ đầu tư: UBND huyện Nghi Xuân
Địa điểm: huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
Thời gian: 2007 - 2009
Công việc thực hiện:

Xây dựng và lắp đặt trạm bơm cấp 1, trạm bơm cấp 2, trạm biến áp, hệ thống điện và điều khiển.
Nhà máy Nước Nghi Xuân có công suất Công suất: 5.000 m3/ngày đêm, phục vụ khoảng 1,4 triệu người dân tỉnh Hà Tĩnh