Dự án Nhà máy nước Nghi Xuân

Dự án Nhà máy nước Nghi Xuân

Chủ đầu tư: UBND huyện Nghi Xuân
Địa điểm: huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
Thời gian: 2007 - 2009
Công việc thực hiện:

Xây dựng và lắp đặt trạm bơm cấp 1, trạm bơm cấp 2, trạm biến áp, hệ thống điện và điều khiển

Công suất: 5.000 m3/ngày đêm