Dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông

Dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông

Chủ đầu tư: Ban QLDA đường sắt đô thị - Bộ Giao thông vận tải
Địa điểm: Thành phố Hà Nội
Thời gian: 2013 - 2021
Công việc thực hiện:

Đường tránh Quốc lộ 6: Đoạn ngã ba Ba La đến bến xe Yên Nghĩa phụ trợ và lán trại.
Dự án có tổng mức đầu tư 8.770 tỷ đồng.