Dự án đường Nam Quảng Nam (Quốc lộ 40B)

Dự án đường Nam Quảng Nam (Quốc lộ 40B)

Chủ đầu tư: Sở GTVT tỉnh Quảng Nam
Địa điểm: Xã Trà Nam, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam
Thời gian: 2008 - 2011
Công việc thực hiện:

Thực hiện gói thầu R4-3: Km 134 +00 - Km 135+00
Dự án đường Nam Quảng Nam (Quốc lộ 40B) có chiều dài 37km với tổng vốn đầu tư 1.238 tỷ đồng