Dự án đường Nam Quảng Nam (Quốc lộ 40B)

Dự án đường Nam Quảng Nam (Quốc lộ 40B)

Chủ đầu tư: Sở GTVT tỉnh Quảng Nam
Địa điểm: Xã Trà Nam, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam
Thời gian: 2008 - 2011
Công việc thực hiện:

Gói thầu R4-3: Km 134 +00 - Km 135+00

Tổng mức đầu tư: 1.238 tỷ đồng

Chiều dài: 37 Km